Zarządzanie użytkownikami


Produkt(y):Zarządzanie użytkownikami
Wersja:2.0
Obszar:IMS

Firma Bentley niedawno dokonała znacznych inwestycji technologicznych w celu zapewnienia bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania tożsamością i dostępem w aplikacjach i usługach firmy Bentley. Te ulepszenia zostały udostępnione w sobotę 22 sierpnia 2020 r.


UWAGA: Jeśli Twoja organizacja jest sfederowana z Bentley IMS (Identity Management System, czyli System zarządzania tożsamością), nie musisz ręcznie dodawać użytkownika, jak pokazano poniżej - nowi użytkownicy zostaną utworzeni automatycznie, gdy zalogują się po raz pierwszy za pośrednictwem aprowizacji just-in-time. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat na naszej stronie wprowadzającej do federacji i, jeśli chcesz, przesłać stamstąd prośbę o rozpoczęcie procesu federacyjnego.

Aby zarejestrować nowych użytkowników, aby pojawili się na stronie zarządzania użytkownikami, kliknij tutaj.

Oto nowa strona główna. Zapoznaj się z dodatkowymi artykułami dotyczącymi konkretnych przepływów pracy (dostępne głównie w wersji angielskojęzycznej, link w dolnej częsci artykułu).

Inne źródła językowe

English