Zarządzanie grupami


Spis Treści

Dodaj nową grupę

1. Na ekranie Zarządzanie użytkownikami kliknij kartę Grupy, a następnie kliknij niebieski przycisk Dodaj grupę w prawym górnym rogu:

Dodawanie nowej grupy

2. Uzupełnij pola i kliknij przycisk Zapisz.

UWAGA:

Propagacja nowo utworzonej grupy do zarządzania uprawnieniami zajmie 2-4 godziny.

Przypisz grupy

1. Na ekranie Użytkownicy i grupy kliknij kartę Użytkownicy, wybierz użytkownika/użytkowników:

2. Kliknij ikonę Przypisz grupy na ekranie nad listą użytkowników:

3. Wybierz Grupy z listy i kliknij przycisk Zatwierdź:

Przypisywanie grup - wybierz grupy

Zarządzaj grupami

1. Na ekranie Zarządzanie użytkownikami kliknij Grupy. Tutaj możesz przeglądać i przypisywać użytkowników oraz zarządzać grupami:

2. Kliknij link „Przypisana do (x) użytkowników” obok grupy:

3. Spowoduje to przejście do listy użytkowników w grupie:

Usuń grupy

Na karcie grup w zarządzaniu użytkownikami po prostu wybierz trzy kropki po prawej stronie i wybierz „Usuń grupę”:

Usuwanie grup

Inne źródła językowe

English