Klient licencji Bentley Desktop


Produkt(y):Klient licencji Bentley Desktop, Narzędzie licencjonowania Bentley, produkty oparte na SES
Obszar:Licencjonowanie - Techniczny

Klient licencji Bentley Desktop to składnik obsługujący licencjonowanie wszystkich produktów desktopowych Bentley. Obsługuje całą komunikację potrzebną do uzyskania licencji na produkt, w tym połączenie z usługami subskrypcji Bentley (Subscription Entitlement Services - SES) oraz z CONNECTION Client, który jest używany do uwierzytelniania użytkownika.

Interfejs użytkownika klienta licencji Bentley Desktop to Narzędzie licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool). Aby uzyskać więcej informacji nt. Narzędzia licencjonowania Bentley, zobacz: Narzędzie licencjonowania Bentley.

Klient licencji Bentley Desktop posiada dwie główne funkcje licencjonowania:

  1. Aktywacje.
  2. Rejestrowanie użycia produktu.

Aktywacje

Klient licencji Bentley Desktop określa, czy aktualny użytkownik może uruchamiać produkt firmy Bentley. Odbywa się to poprzez utrzymywanie lokalnego pliku zasad, który zawiera ustawienia uprawnień dla produktów uruchomionych przez użytkownika. Ustawienia uprawnień są oparte na liście uprawnień, które organizacja użytkownika posiada w kraju użytkownika, oraz na wszelkich ustawieniach, które administrator licencji organizacji skonfigurował w portalu Zarządzania uprawnieniami (Entitlement Management).

Lokalny plik zasad jest ważny przez 7 dni, ale jest aktualizowany w następujących momentach, o ile użytkownik jest zalogowany do CONNECTION Client:

Aktualizacja pliku zasad wymaga, aby użytkownik był zalogowany do CONNECTION Client i mógł uzyskać dostęp do usług subskrypcji Bentley (SES).

Należy zauważyć, że zmiany w ustawieniach uprawnień użytkownika w portalu Zarządzania uprawnieniami zaczną obowiązywać dla tego użytkownika dopiero po zaktualizowaniu zasad lokalnych. Zmiany ustawień uprawnień nie są automatycznie przesyłane na każdą maszynę, na której działa oprogramowanie firmy Bentley.

Rejestrowanie użycia produktu

Podczas gdy produkty desktopowe Bentley są uruchomione, klient licencji Bentley Desktop rejestruje użycie tych produktów. Jeśli użytkownik jest zalogowany do CONNECTION Client, a maszyna jest w stanie połączyć się z usługą rejestrowania Bentley, użycie będzie rejestrowane w czasie rzeczywistym co minutę. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do CONNECTION Client lub urządzenie nie może w inny sposób połączyć się z usługą rejestrowania, użycie zostanie zarejestrowane w trybie offline i wysłane później, gdy połączenie będzie dostępne.

Przeglądarka dziennika (Log Viewer), dostępna w menu Narzędzia Narzędzia licencjonowania Bentley, zapewnia dobry wgląd do zarejestrowanego użycia.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jakie informacje są rejestrowane przez klienta licencji Bentley Desktop, zobacz: Informacje o użyciu zgłaszane do usługi uprawnień do subskrypcji (SES).

Inne źródła językowe

English