Osiągnięty limit licencji


Administrator Twojej firmy skonfigurował alert licencji, aby wyświetlał, czy korzystanie z tego produktu przekroczy określoną liczbę licencji jednocześnie użytkowanych. Przedstawione są dwie możliwości wyboru:

Więcej informacji na temat Licencji Okresowych można znaleźć w sekcji SELECT Subscription Programs.

Inne źródła językowe

Angielski