Wykryto problem z raportowaniem wykorzystania / Issue with Usage Reporting Detected


Product(s):CONNECTION Client
Version(s):All
Area:Access

Opis problemu

Po uruchomieniu CONNECTION Client pojawia się następujący komunikat:

Wykryto problem z raportowaniem wykorzystania. Uruchom narzędzie Kontrola kondycji lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

(Issue with usage reporting detected. Please run the Health Check tool or click here to learn more)

blad

Rozwiązanie

Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego komunikatu o błędzie:

1. Zaloguj się do CONNECTION Client, a następnie z menu Ustawienia otwórz narzędzie Sprawdzanie stanu > przycisk Uruchom sprawdzanie.
2. Otwórz narzędzie Health Check z menu Start systemu Windows w folderze CONNECTION Client > Health Check (lub Bentley Health Check Tool) > przycisk Uruchom test.
3. Otwórz Bentley Licensing Tool albo z menu Start > CONNECTION Client folder > Bentley Licensing Tool, albo po prostu wpisz Bentley Licensing Tool w wyszukiwarce Windows > wybierz Odśwież Polisę, aby odświeżyć uprawnienia.

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie rozwiąże problemu, uaktualnij CONNECTION Client do najnowszej wersji i spróbuj zalogować się ponownie. CONNECTION Client może być pobrany stąd, lub z sekcji Software Downloads.

UWAGA:

Jeśli aktualizacja również nie rozwiąże problemu, zbierz dzienniki i zgłoś zgłoszenie serwisowe, aby uzyskać pomoc.

Zobacz także

Jak zebrać dzienniki błędów (logi)

Narzędzie Licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool)

How to create a new Service Request online

Inne źródła językowe

English