Proces licencjonowania


Tematy dotyczące usługi uprawnień do subskrypcji (Subscription Entitlement Service, w skrócie SES) i jej funkcji.

W tej sekcji opisano proces licencjonowania SES oraz pojęcia dotyczące tego, co SES umożliwia kontrolować i jak działa. Ta sekcja pomaga odpowiedzieć na pytanie „co SES może dla mnie zrobić?”

Zarządzanie użytkownikami

Szczegółowe informacje na temat zarządzania użytkownikami można znaleźć na stronach pomocy Zarządzanie użytkownikami 2.0.

Zarządzanie uprawnieniami / licencjami

Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień w Zarządzaniu uprawnieniami / licencjami można znaleźć na stronach pomocy Zarządzanie uprawnieniami.

Raporty użycia produktów

Szczegółowe informacje na temat przeglądania raportów użycia można znaleźć na stronach pomocy Analityka subskrypcji.

Inne źródła językowe

English