Rozwiązywanie problemów z aktywacją produktów opartych na SES


Produkt(y):CONNECTION Client, produkty oparte na SES
Obszar:Licencjonowanie - Techniczny

Opis problemu

Pomimo pomyślnego zalogowania się do CONNECTION Client, produkty oparte na usłudze SES nadal otwierają się z komunikatem Trial (Wersja próbna), No Entitlement (Brak uprawnień) lub Access Denied (Dostęp zabroniony).

Rozwiązanie

Jeśli zmiany w ustawieniach logowania lub dostępu do produktów były wprowadzone ostatnio, wykonaj następujące czynności, aby pobrać aktualną kopię swoich licencji:

  1. Otwórz CONNECTION Client.
  2. Wybierz „Wyloguj się” z menu rozwijanego w prawym górnym rogu.
  3. Zaloguj się ponownie - to wymusza przesłanie tokenu uwierzytelniającego.
  4. Otwórz Menedżera zadań i zakończ następujące zadania w tej kolejności: Bentley.Licensing.Service.exe i Bentley.Connect.Client.exe. Alternatywnie uruchom ponownie maszynę.
  5. Otwórz menu Start systemu Windows i wyszukaj Bentley Licensing Tool.
    Wyszukiwanie Bentley Licensing Tool w Windows Start Menu
  6. Wybierz opcję Odśwież zasady (Refresh Policy) z menu Narzędzia (Tools).
  7. Spróbuj odtworzyć problem. 

Zobacz także

CONNECTION Client - FAQ

Bentley Licensing Tool

Inne źródła językowe

English