Dostęp Zabroniony (Access Denied)


Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ Administrator nie udzielił Ci pozwolenia na uruchomienie tej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania dostępu. Aby znaleźć swojego administratora, sprawdź następujący artykuł: How do I find my Administrator?

Inne źródła językowe

Angielski