Menadżer żądań serwisowych (Service Request Manager)


Menadżer żądań serwisowych to aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom aplikacji firmy Bentley przesyłanie zgłoszeń serwisowych. Użytkownicy z ważną umową serwisową mogą również korzystać z Menedżera zgłoszeń serwisowych do zarządzania istniejącymi problemami – aktualizować, podnosić priorytety i zamykać lub generować szczegółowe raporty wszystkich przesłanych zgłoszeń serwisowych.

Menadżer żądań serwisowych jest dostępny z CONNECT Center > My Services > New Service Request lub z portalu Subscription Services Portal > Resources > New Service Request.

Po wejściu do Menedżera zgłoszeń serwisowych dostępne są następujące kategorie:

Technical Support
Zgłaszaj problemy techniczne związane z produktami, w tym usługami hostowanymi, zarządzanymi i planami sukcesu. Wszystkie kwestie związane z aktywacją i licencjonowaniem produktów należy kierować do działu Licensing and User Administration.

Upgrade and Support Policy Assistance
Zainteresowany uaktualnieniem do najnowszego i w pełni obsługiwanego produktu? Masz pytania dotyczące zasad pomocy technicznej firmy Bentley i cyklu życia produktu? Podaj wymagane informacje, a przedstawiciel firmy Bentley z przyjemnością Ci pomoże.

Licensing and User Administration
Przesyłaj zapytania związane z licencjonowaniem/aktywacją produktów lub zarządzaniem użytkownikami.

Login and Website Assistance
Zgłaszaj problemy z logowaniem (CONNECTION Client, nasze usługi w chmurze lub aplikacje internetowe) oraz zgłoszenia incydentów lub ulepszeń dotyczących aplikacji internetowych firmy Bentley (CONNECT Center, portal usług subskrypcji, menedżer zgłoszeń serwisowych, pobieranie oprogramowania lub społeczności).

Federation Request
Tożsamość federacyjna umożliwia organizacji wykorzystanie istniejącej infrastruktury informatycznej do zarządzania danymi uwierzytelniającymi użytkownika dla produktów i usług firmy Bentley. Skontaktuj się z ekspertami firmy Bentley ds. systemu zarządzania tożsamością (IMS), jeśli potrzebujesz pomocy w integracji.

Billing, Order, and Contract Support
Prześlij prośbę o pomoc dotyczącą zamówienia, odnowienia, umowy lub faktury.

User Learning and Success Programs
Potrzebujesz pomocy w zakresie szkoleń Bentley, Bentley Institute, LEARNserver, STUDENTserver i Bentley Development Network? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Bentley Institute Product Training Partner
Przesyłaj zapytania dotyczące partnerów szkoleniowych, programów szkoleniowych i kont partnerów.

My Service Requests*
Zobacz swoje poprzednio przesłane Zgłoszenia Serwisowe i przejrzyj aktualizacje statusu.

All Service Requests*
Zobacz historię wcześniej przesłanych Zgłoszeń Serwisowych Twojej organizacji. Edytuj swoje zgłoszenia serwisowe i przeglądaj zgłoszenia przesłane przez inne osoby w Twojej organizacji.

Uwaga: Użytkownicy mogą edytować tylko te zgłoszenia serwisowe, które zgłosili. Zgłoszenia serwisowe zgłoszone przez innych mogą być tylko przeglądane.

* Dostępne tylko dla użytkowników z aktywną umową serwisową. W sytuacji, gdy umowa jest nieważna, użytkownicy otrzymują poniższy komunikat:

Inne żródła językowe

English