Nowe zgłoszenie serwisowe - użytkownicy usług zarządzanych


Uzyskaj dostęp do Menedżera zgłoszeń serwisowych zgodnie z opisem tutaj: Menadżer żądań serwisowych (Service Request Manager)

Gdy użytkownicy z ważną umową dotyczącą usług zarządzanych uzyskują dostęp do pomocy technicznej, otrzymują wyskakujący komunikat z numerami telefonów w celu uzyskania natychmiastowej pomocy w sytuacji, gdy usługi hostowane są niedostępne, w stanie pogorszonym lub wydajność ma wpływ na możliwość prowadzenia działalności.

Potwierdź, czy problem dotyczy hostowanego lub lokalnego produktu objętego umową dotyczącą usług zarządzanych.

Wybierz, czy produkt jest hostowany

UWAGA:

Wybranie 'Tak' dla tej opcji skróci listę dostępnych produktów tylko do tych aplikacji, które obsługuje firma Bentley. Jeśli nie możesz wybrać potrzebnego produktu, oznacza to, że oprogramowanie nie jest udostępniane przez firmę Bentley. Zresetuj formularz i odpowiedz 'Nie', zamiast tego, aby wybrać dowolny produkt.

Wypełnij formularz, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi wypełniania wpisów.

Proszę wypełnić formularz. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące wypełniania wpisów.

PoleTłumaczenieCo wpisać
PriorityPriorytetOszacuj, jak pilny jest problem
 • Dostępne opcje zależą od kategorii problemu
ImpactWpływWybierz z listy wartość, która odzwierciedla liczbę oddziałów lub użytkowników, których to dotyczy
ProductProduktSwobodne pole wyszukiwania, które będzie wypełniać nazwę produktu podczas wpisywania
VersionWersjaWybierz z listy wersji mających zastosowanie do wybranego Produktu. Jeśli Twojej wersji nie ma na liście, wybierz najbliższą i wprowadź aktualną wersję w szczegółach
Product AreaObszar produktuWybierz najbardziej odpowiednie słowo kluczowe z listy
Product LanguageJęzyk produktuWybierz język, którego używasz w produkcie
SubjectTematWpisz krótki opis problemu (max 40 znaków)
User Tracking NumberNumer śledzenia użytkownikaOpcjonalne pole, którego można użyć do mapowania numeru zgłoszenia serwisowego firmy Bentley do własnych systemów wsparcia
Details

Szczegóły

Podaj jak najbardziej szczegółowy opis problemu, w tym w stosownych przypadkach:
 • Podjete kroki
 • Pełne szczegóły błędu
 • Czy to samo dzieje się z innymi użytkownikami, jeśli tak, to z iloma
 • Ile razy wystąpił problem - np. czy zdarza się to za każdym razem, czy jest sporadyczne?

Upload File

Przesyłanie pliku

W razie potrzeby dołącz przypadek testowy i/lub zrzuty ekranu, które pokazują problem. Zalecamy kompresję (ZIP) przy przesyłaniiu wielu plików.

Kliknij przycisk Prześlij do wsparcia (Submit to Support).

Następna strona potwierdzi pomyślne utworzenie nowego Zgłoszenia Serwisowego. Proszę zwrócić uwagę na numer zgłoszenie (Service Request number). Na adres e-mail zostanie również wysłany e-mail z potwierdzeniem:

UWAGA:

Jeśli zgłoszony problem nie dotyczy produktu objętego umową dotyczącą usług zarządzanych, otwórz zgłoszenie wg informacji zawartych tutaj:Tworzenie nowego zgłoszenia serwisowego (pomoc techniczna)

Zobacz także:

Menadżer żądań serwisowych (Service Request Manager)

Inne żródła językowe:

English