Tworzenie nowego zgłoszenia serwisowego (pomoc techniczna)


Uzyskaj dostęp do Menedżera zgłoszeń serwisowych zgodnie z opisem tutaj: Menadżer żądań serwisowych (Service Request Manager)

Poniżej opisano sposób rejestrowania nowego zgłoszenia serwisowego związanego z produktem za pomocą kafelka pomocy technicznej (Technical Support); inne kategorie/formularze mają ten sam układ, dzieląc wiele pól lub opcji.

UWAGA:

Należy pamiętać, że unikalny formularz jest prezentowany użytkownikom bez umowy serwisowej SELECT (NON-SELECT) lub użytkownikom z ważną umową usług zarządzanych.

Proszę wypełnić formularz. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące wypełniania wpisów.

PoleTłumaczenieCo wpisać
Severe Production ImpactPoważny wpływ na produkcjęZaznacz to pole, jeśli Twój problem ma bezpośredni wpływ na środowisko produkcyjne, biznes, projekt lub termin
 • Spowoduje to automatyczne ustawienie kategorii problemu oraz priorytetu
Issue CategoryKategoria problemuKategoryzuj typ zgłaszanego problemu (incydent, wniosek lub rozszerzenie)
 • Żądania ulepszeń produktu są ustalane według priorytetów przez kierownictwo produktu — priorytet i wpływ nie są dostępne.
 • Na podstawie kategoryzacji obowiązują inne ograniczenia dotyczące priorytetów
Phone NumberNumer telefonuPodaj swój bezpośredni numer telefonu, pod którym można się z Tobą skontaktować w razie potrzeby (opcjonalnie)
PriorityPriorytetOszacuj, jak pilny jest problem
 • Dostępne opcje zależą od kategorii problemu
ImpactWpływWybierz z listy wartość, która odzwierciedla liczbę oddziałów lub użytkowników, których to dotyczy
ProductProduktSwobodne pole wyszukiwania, które będzie wypełniać nazwę produktu podczas wpisywania
VersionWersjaWybierz z listy wersji mających zastosowanie do wybranego Produktu. Jeśli Twojej wersji nie ma na liście, wybierz najbliższą i wprowadź aktualną wersję w szczegółach
Product AreaObszar produktuWybierz najbardziej odpowiednie słowo kluczowe z listy
Product LanguageJęzyk produktuWybierz język, którego używasz w produkcie
SubjectTematWpisz krótki opis problemu (max 40 znaków)
User Tracking NumberNumer śledzenia użytkownikaOpcjonalne pole, którego można użyć do mapowania numeru zgłoszenia serwisowego firmy Bentley do własnych systemów wsparcia
Details

Szczegóły

Podaj jak najbardziej szczegółowy opis problemu, w tym w stosownych przypadkach:
 • Podjete kroki
 • Pełne szczegóły błędu
 • Czy to samo dzieje się z innymi użytkownikami, jeśli tak, to z iloma
 • Ile razy wystąpił problem - np. czy zdarza się to za każdym razem, czy jest sporadyczne?

Upload File

Przesyłanie pliku

W razie potrzeby dołącz przypadek testowy i/lub zrzuty ekranu, które pokazują problem. Zalecamy kompresję (ZIP) przy przesyłaniiu wielu plików.

Kliknij przycisk Prześlij do wsparcia (Submit to Support).

Następna strona potwierdzi pomyślne utworzenie nowego Zgłoszenia Serwisowego. Proszę zwrócić uwagę na numer zgłoszenie (Service Request number). Na adres e-mail zostanie również wysłany e-mail z potwierdzeniem:

Zobacz także:

Menadżer żądań serwisowych (Service Request Manager)

Inne żródła językowe:

English