Re-login required (session ID lost): Error NBN 431


Produkt:Menedżer żądań serwisowych
Obszar:Dostęp

Komunikat o błędzie lub ostrzeżenie

Podczas próby zarejestrowania zgłoszenia serwisowego w Menedżerze zgłoszeń serwisowych pojawia się następujący komunikat o błędzie:

Re-login required (session ID lost): Error NBN 431

Error: Re-login required (session ID lost): Error NBN 431

Wyjaśnienie

System zaplecza nie mógł rozpoznać Twojego identyfikatora użytkownika.

Jak rozwiązać/unikać

Spróbuj wykonać poniższe kroki, aby odświeżyć swoje dane uwierzytelniające w przeglądarce:

Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Bentley, dzwoniąc do nas (wybierając opcję 2, a następnie 1 w przypadku pomocy licencyjnej) lub wypełniając zgłoszenie serwisowe i wybierając opcję „Login and Website Assistance” dla kategorii.

Zobacz także

Menadżer żądań serwisowych (Service Request Manager)

Inne źródła językowe

English