Jak zaktualizować adres e-mail profilu użytkownika w Zarządzaniu użytkownikami


Produky(y):Zarządzanie użytkownikami
Obszar:Aktualizacja adresu e-mail

Opis problemu

Jak zaktualizować adres e-mail profilu użytkownika na stronie Zarządzania użytkownikami.

Rozwiązanie

Poniższa metoda pozwala zmienić adres e-mail jednego użytkownika, lub wielu użytkowników równocześnie. 

UWAGA: Jeśli Twoja organizacja jest sfederowana z Bentley IMS, adres e-mail jest ustawiany przez federację i nie można go bezpośrednio edytować.

Aby zaktualizować adres e-mail profilu użytkownika, administrator konta musi zalogować się do strony zarządzania użytkownikami firmy Bentley. Mogą się tam zalogować również wybierając CONNECT Center w CONNECTION Client (po zalogowaniu)...

...klikając nazwę swojej firmy u góry strony i wybierając Zarządzanie użytkownikami (User Management) z wyświetlonych kafelków.

 Kafelek User Management

 1. Gdy otworzy się strona Zarządzania użytkownikami, kliknij zielony przycisk Operacje zbiorcze (Bulk Operations) po prawej stronie i z menu rozwijalnego wybierz Zaktualizuj użytkowników (Update Users (.csv)).

  Bulk Operations - Update Users

 2. W nowym oknie kliknij hiperłącze pobrania przykładowego pliku (Download Sample File) i zapisz plik.

  Okno Update Users

 3. Otwórz ten plik i wykorzystaj zawarte w nim przykładowe dane jako wskazówki dotyczące struktury i wymaganych informacji, które należy wprowadzić.

 4. Pozostaw pierszy wiersz (nagłówki), wprowadź aktualny adres email (który ma zostać zmieniony) oraz nowy adres email. Usuń pozostałe informacje i zapisz plik.

  UWAGA: Upewnij się, że w pliku został zmieniony tylko adres e-mail, aby grupy uprawnień nie zostały zmienione dla użytkownika.

 5. Ponownie na stronie Zarządzania użytkownikami kliknij zielony przycisk Operacje zbiorcze (Bulk Operations) i wybierz opcję Zaktualizuj użytkowników (Update Users (.csv)).

 6. W nowym oknie kliknij zielony przycisk Wybierz plik (Select File) i wybierz plik. Może to być plik zmodyfikowany w punkcie 3, lub zapisany samodzielnie z zachowaniem odpowiedniej struktury.

 7. Zapisz plik (Submit), a adres e-mail zostanie zmieniony zarówno na stronie Zarządzania użytkownikami, jak i w Twoim profilu Bentley.

UWAGA: Pamiętaj, że po zmianie adresu email utracisz dostęp do zgłoszeń serwisowych utworzonych przy użyciu starego adresu email.

Zobacz także

Zarządzanie użytkownikami 2.0

Jak mogę się dowiedzieć, kto jest moim administratorem?

Bulk Operations 2.0

Changing user(s) Entitlement Country

Inne źródła językowe

English