Numer klienta, numer konta, uprawnienia, użytkownicy


Numer Klienta (Identyfikator Klienta, Identyfikator Lokalizacji)

Po podpisaniu umowy lub złożeniu zamówienia np. na stronie Virtuosity otrzymasz dokument realizacji zamówienia. Numer Klienta wymieniony w sekcji Informacje o zamówieniu jest powiązany z Twoją Lokalizacją i identyfikuje ją, a wszystkie szczegóły są wymienione w sekcji Informacje o Lokalizacji.

Numer Klienta jest unikalny.

Numer konta (Hierarchia, Nr Ultimate)

W wielu przypadkach może istnieć wymóg biznesowy posiadania wielu Lokalizacji – mogą to być na przykład oddziały firmy zlokalizowane w różnych regionach, a nawet krajach. Oddziały te są nadal podmiotami jednej firmy/organizacji. Każda organizacja ma swoją własną tożsamość zwaną Numerem Konta (czasami zamiennie nazywany Hierarchią lub Numerem Ultimate).

Ponieważ organizacja zawiera Lokalizacje, należy traktować Numer Konta jako "nadrzędny” dla Numeru Klienta — co najmniej jeden Numer Klienta musi być powiązany z Numerem Konta, ale może być ich więcej.

Uprawnienia (Licencje)

Uprawnieniami (licencjami) zarządzają administratorzy na poziomie Konta (Ultimate) w portalu Zarządzanie uprawnieniami/licencjami. Jeśli organizacja obsługuje Lokalizacje (Numery Klientów) w różnych krajach, będą one reprezentowane jako opcje i dostępne na liście rozwijanej Kraj uprawnienia.

To Numer Konta (nie Numer Klienta) jest wyświetlany w sekcji "Typ Twojej subskrypcji" na stronie głównej portalu zarządzania uprawnieniami/licencjami.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zarządzanie uprawnieniami (Entitlement Management)

Użytkownicy

Użytkownikami zarządzają administratorzy na poziomie Konta (Ultimate) w portalu Zarządzania Użytkownikami. Bentley Identity Management System (IMS) zarządza profilami Bentley Cloud Services (zwanymi również kontami Bentley IMS), które istnieją dla użytkowników w organizacji. Oznacza to, że użytkownicy mogą być powiązani tylko z jednym kontem i używają swojego loginu, aby uzyskać dostęp do licencji powiązanej z ich kontem, a nie z ich Lokalizacją (Numerem Klienta).

Jeśli konto (hierarchia) obejmuje Lokalizacje w różnych krajach, użytkownicy są uprawnieni tylko do tych licencji, które zostały zakupione dla kraju, w którym mieszkają i dla którego są skonfigurowani.

Więcej informacji znajdziesz w: Administracja użytkownikami

Zobacz także

Zarządzanie uprawnieniami (Entitlement Management)

Administracja użytkownikami

Inne wersje językowe

English