Rezerwowanie licencji (checkouts) - pobieranie (check out) i zwracanie (check in)


Jaki jest cel tej informacji?

W przypadku dłuższych okresów, wykraczających poza okres użytkowania produktów w trybie off-line (tj. zazwyczaj siedem dni), usługa uprawnień do subskrypcji (Subscription Entitlement Service, w skrócie SES) zapewnia możliwość zarezerwowania (pobrania) licencji.

* Uwagi:

Organizacja musi mieć jedną osobę z dostępem do komputera, który ma dostęp do Internetu i na który może pobrać plik zasad licencji i który można rozesłać do osób bez dostępu do Internetu.

Nazwa komputera jest wymagana do zaimportowania pliku licencji rezerwowanego przez administratora. W przypadku systemu VDI, jeśli użytkownicy mają różne nazwy, licencje muszą być rezerwowane codziennie.

Poniższe wideo prezentuje, jak zarezerwować licencję na stronie zarządzania uprawnieniami i licencjami:

https://youtu.be/phhydFDLgrE

Zawartość

Generowanie pliku licencji (Check Out) - Administrator

Aby utworzyć pobranie licencji (checkout), pierwszym krokiem jest wygenerowanie pliku licencji przez administratora lub współadministratora.

1. Przejdź do odbierania licencji. To jest nowa strona pobierania licencji:

- Otwórz portal usług subsckrypcji (Subscription Services Portal).

- Kliknij Entitlement / License Management w sekcji Resources.

- Na wyświetlonej stronie kliknij ikonę nawigacji Checkouts, następnie wybierz License Checkout.

Odbieranie licencji (License Checkout)

2. W prawym górnym rogu wybierz "Kraj uprawnień". Odpowiada to krajowi użytkowania w profilu użytkownika IMS.

3. Kliknij menu rozwijane "Create New Checkouts"

Create New Checkouts

Sekcja rozwinie się:

4. Wybierz usługę licencyjną, z której korzysta wersja produktu. Dla usługi Subscription Entitlement Services (w skrócie SES), pozostaw zaznaczony przycisk opcji SES. W przeciwnym razie wybierz zamiast tego przycisk opcji SELECTserver. Zwróć uwagę, że pola zmienią się, gdy to zrobisz.

Wymagane informacje to:

5. Wybierz użytkownika lub adres e-mail, dla którego jest przeznaczona pobrana licencja i który jest powiązany z Twoją organizacją. W obu przypadkach wybierz jedno z dopasowań, które pojawią się podczas pisania. Pobrana licencja jest ważne tylko dla jednego użytkownika.

* Uwaga: Podany użytkownik nie musi być odbiorcą pliku licencyjnego. Zalecamy określenie odbiorcy, jeżeli posiada on login Bentley, ponieważ nazwa ta pojawi się na liście aktywnych, zarezerowanych licencji. W przeciwnym razie należy określić administratora generującego plik licencyjny.

6. Wprowadź nazwę komputera, na którym będzie używana licencja:

Dane maszyny

7. Tylko w przypadku SELECTserver, wprowadź ten klucz aktywacyjny, z którym będzie skojarzona pobrana licencja:

SELECTserver - klucz aktywacyjny

Lista dostępnych kluczy zawiera te, które są powiązane z krajem uprawnień wybranym wcześniej.

8. Wybierz datę wygaśnięcia ważnosći dla pobieranej licencji. Jeśli data zakończenia umowy jest krótsza niż rok, wygaśnięcie pobieranej licencja zostanie automatycznie ustawiona na datę zakończenia umowy. Jeśli jest dłuższa niż rok - data wygaśnięcia licencji  zostanie automatycznie ustawiona na jeden rok.

9. Zacznij wpisywać nazwę aplikacji i wybierz ją z listy rozwijanej. Pobierana licencja może mieć jedną lub więcej aplikacji:

Wybieranie nazwy aplikacji

Po wybraniu aplikacji kliknij przycisk "Dodaj" ("Add").

Kilka aplikacji dodanych do odbieranej licencji

Aby usunąć aplikację, kliknij „ikonę kosza” po prawej stronie 

10. Wprowadź czteroczęściowy numer wersji w polu Version dla każdego wybranego produktu. Powinien on być zgodny z numerem wersji produktu na komputerze odbiorcy. Zostanie on zapisany na liście aktywnych licencji dla celów administracyjnych:

Wprowadzanie numeru wersji aplikacji

11. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji przycisk "Pobranie licencji" (License Checkout) stanie się aktywny.

Przycik Pobierania licencji jest aktywny

12. Kliknij przycisk "Pobranie licencji" (License Checkout). Rozpocznie się pobieranie pliku licencji na twój komputer. W tej chwili firma Bentley zaczęła rejestrować korzystanie z aplikacji w trybie 24/7, dopóki licencja nie zostanie zwrócona na serwer (Check In). Przeglądarka poprosi o pobranie pliku licencyjnego z rozszerzeniem BELIC (dla SES) lub XML (dla serwera SELECTserver) o nazwie np. "nazwa.urządzenia.którą.została.wprowadzona.belic". Zapisz go i przenieś na komputer użytkownika.

Zapisywanie pliku licencyjnego .belic

Dla celów weryfikacji, zarezerwowana licencja pojawi się teraz na liście Aktywne Licencje (Active Checkouts) wraz z nazwą użytkownika i nazwą komputera. Rozwiń listę, aby zobaczyć produkt, numer wersji i datę wygaśnięcia licencji.

Importowanie pliku licencyjnego - Użytkownik

Po otrzymaniu pliku licencji od administratora możesz go zaimportować. Umożliwi to uruchomienie aplikacji Bentley.

1. Przenieś wygenerowany plik licencyjny (BELIC, lub XML) na komputer odbiorcy.

2. Zaimportuj plik licencyjny:

Instrukcje dotyczące importowania pliku licencji dla produktów opartych na SES, można znaleźć w artykule: Narzędzie Licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool).

Instrukcje dotyczące inportowania pliku licencji dla produktów opartycj na serwerze SELECTserver można znaleźć w artykule: Client Check In and Out Instructions for XM and Higher [TN]

Zwracanie licencji na serwer (Check In) - Administrator

Licencja zostanie automatycznie zwrócona na serwer po osiągnięciu daty wygaśnięcia. Administratorzy mogą jednak wcześniej zwrócić licencję.

Bieżące odebrane licencje mają dwie ikony: Zielony przycisk Przycisk zwracania licencji służy do zwrócenia licencji na serwer. Strzałka w dół Przycisk pobierania licencji służy do pobrania pliku licencyjnego.

Przyciski przy odebranej licencji

Użyj przełącznika „Wygasłe” (Expired) Przycisk Expired , aby zidentyfikować licenjce, które odebrane i wygasły.

Wygasłe odebrane licencje są podświetlone na czerwono, a aktywne odebrane licencje pozostają białe.

Możesz wybrać wiele aktywnych odebrnaych licencji i pobrać je wszystkie naraz w pliku zip. Możesz również wybrać wiele licencji do zwrócenia ich naraz. Po wybraniu co najmniej jednej licencji zostaną aktywowane opcje zwrócenia i pobierania licencji.

Wybieranie kilku licencji

Historia pobieranych licencji (Checkout History)

Na dole strony License Checkout znajduje się tabela z aktywnymi i wygasłymi odebranymi licencjami Twojej organizacji:

Historia pobranych licencji

Tutaj możesz zarządzać swoimi bieżącymi odebranymi licencjami. Przeciągnij i upuść nagłówek kolumny do wiersza bezpośrednio nad nagłówkami kolumn, aby posortować tabelę. Możesz dodać wiele kolumn dla niestandardowego sortowania. Kliknij etykietę, aby przełączać się między rosnącym a malejącym sortowaniem:

Sortowanie licencji

Możesz także filtrować każdą kolumnę, klikając ikonę filtru Ikona filtru

Filtrowanie

Lub sortować według każdej kolumny, po prostu klikając na nią. Ta opcja sortowania jest zastępowana przez niestandardowe sortowanie nad nagłówkami kolumn. 

Sortowanie

UWAGA:

Wygasłe odebrane licencje nie będą wyświetlane w sekcji "Wygasłe" (Expired) po 3 miesiącach.

Zobacz także

Narzędzie Licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool)

Inne źródła językowe

Angielski