Rozwiązywanie problemów z błędami limitu czasu licencji


Produkt(y):CONNECTION Client
Wersja:Nie dotyczy
Obszar:Licencjonowanie - Techniczny

Opis problemu

Produkt oparty na SES wyświetla komunikat o przekroczeniu limitu czasu licencji lub w inny sposób nie rozpoznaje licencji.

Rozwiązanie

Wykonaj następujące kroki rozwiązywania problemów:

 1. Wyloguj się z CONNECTION Client
 2. Zamknij Narzędzie licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool) - jeśli jest otwarte.
 3. Przejdź do Menedżera zadań systemu Windows (Ctrl-Alt-Delete -> Menedżer zadań) i kliknij prawym przyciskiem myszy "Zakończ zadanie" na następujących elementach:
  1. "Bentley.Connect.Client dla systemu Windows” (w sekcji „Aplikacje”).
  2. "Bentley.Licensing.Service for Windows” (przewiń w dół, znajduje się w sekcji „Procesy w tle”).
 4. Otwórz CONNECTION Client, zaloguj się i uruchom aplikację.

Jeśli problem nadal występuje, wykonaj poniższe czynności:

 1. Włącz logowanie błędów w Narzędziu licencjonowania Bentley i odtwórz problem przekroczenia limitu czasu.
 2. Zbierz a następnie dostarcz dzienniki diagnostyczne za pomocą narzędzia Bentley Log Collector.
 3. Dołącz archiwum ZIP utworzone w poprzednim kroku do nowego lub istniejącego zgłoszenia serwisowego.

Zobacz także

Rozwiązywanie problemów z aktywacją produktów opartych na SES

Narzędzie Licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool)

Inne źródła językowe

English