Różnica między osobami kontaktowymi ds. realizacji a administratorami


W tym artykule wyjaśniono możliwości zarówno osób kontaktowych ds. realizacji zamówień, jak i administratorów.

Możliwości osób skonfigurowanych jako kontakty ds. realizacji umowy

Osoba kontaktowa ds. realizacji to główna osoba kontaktowa odpowiedzialna za zakupy i umowy.

Każda osoba wyznaczona jako osoba kontaktowa ds. realizacji umowy otrzymuje wszelkie dokumenty związane z rozliczeniami, takie jak powiadomienia o odnowieniu, faktury i dokumenty dotyczące realizacji. Osoby kontaktowe ds. realizacji nie muszą być administratorami, chociaż jedna osoba kontaktowa ds. realizacji ma początkowo domyślnie przyznany dostęp administratora, aby zapewnić co najmniej jednej osobie w organizacji pełny dostęp. Następujące instrukcje pokazują, jak zarządzać kontaktami w zakresie realizacji.

Możliwości administratorów

Administrator konta instaluje oprogramowanie dla organizacji i zarządza dostępem użytkowników.

Każda osoba wyznaczona jako administrator konta lub współadministrator otrzymuje dostęp do portalu usług subskrypcji w celu zarządzania ustawieniami licencji i kontami użytkowników. Ponadto administratorzy otrzymują wiadomości e-mail z alertami dotyczącymi licencji, jeśli funkcja alertów dotyczących licencji jest włączona dla określonych produktów. Administratorzy nie muszą być osobami kontaktowymi ds. realizacji, chociaż jeden administrator jest domyślnie wyznaczony jako globalna osoba kontaktowa ds. realizacji, aby zapewnić, że przynajmniej jedna osoba w organizacji otrzyma dokumenty związane z rozliczeniami. Role administratora można przypisać innym użytkownikom lub usunać. Następujące instrukcje pokazują, jak zarządzać rolami.

Inne źródła językowe

English