Subscription Entitlement Service FAQ (CONNECT Licensing) często zadawane pytania


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi najczęściej zadawanymi pytaniami.

1. Czym jest usługa Subscription Entitlement Service?

Subscription Entitlement Service to zaktualizowany system zarządzania licencjami firmy Bentley, który zapewnia dodatkową funkcjonalność w celu optymalizacji wartości subskrypcji Bentley. Uprawnienia licencyjne są przyznawane i utrzymywane poprzez zarządzanie użytkownikami poprzez zastąpienie kluczy aktywacyjnych witryny walidacją przez użytkownika w celu zwiększenia bezpieczeństwa wokół licencji i subskrypcji Bentley.

2. Jak uruchomić Subscription Entitlement Service?

Najpierw należy zarejestrować użytkowników.  Kliknij tutaj po szczegółowe instrukcje.  Po zakończeniu rejestracji użytkownicy muszą zainstalować aplikację z funkcją Subscription Entitlement Service.

3. Czy mogę wyłączyć usługę Subscription Entitlement Service?

Nie, Aplikacje, które są dostarczane z Subscription Entitlement Service nie mogą być wyłączone

4. Czy Subscription Entitlement Service działa z każdą aplikacją Bentley?

W tej chwili nie. Jednakże obecnie sertyfikujemy Subscription Entitlement Service Klienta z naszymi wersjami aplikacji, więc lista będzie się nadal rozszerzać. Obecnie Administrator może zobaczyć listę aplikacji (bez informacji o wersji) tylko w usłudze "Entitlement Management" w sekcji "Applications and Services" w CONNECT Center.

5. Jeśli mam włączoną opcję Subscription Entitlement Service dla aplikacji Bentley i instaluję nowszą wersję produktu, czy Subscription Entitlement Service jest automatycznie włączony?

Tak, wszystkie nowo wydane aplikacje Bentley będą miały włączoną usługę Subscription Entitlement Service

6. Czy potrzebne są mi jakieś specjalne role?

Będziesz potrzebował roli administratora lub współadministratora przypisanej do zarządzania prawami dostępu, aby mogli oni ustawić odpowiednie ustawienia powiadomień i dostępu. Użytkownicy końcowi nie potrzebują żadnych specjalnych przypisanych ról

7. Czy istnieje tryb offline?

Tak, Administrator może wybrać opcję wymuszenia logowania, wyłączając w ten sposób korzystanie w trybie offline

8. Czy użytkownicy mogą nadal aktywować (checkout) licencję?

Tak. Checkout nadal działa. Może tego dokonać administrator za pośrednictwem usługi zarządzania uprawnieniami lub użytkownik w narzędziu licencyjnym Bentley.

9. Czy usługa Subscription Entitlement Service ogranicza użycie?

Nie. Użytkownicy mogą nadal korzystać z większej liczby aplikacji niż mają licencje, jednak mogą oni włączyć powiadomienie (alerty) informujące użytkowników, kiedy mogą mieć zamiar przekroczyć pewną liczbę miejsc określoną przez Administratora w Zarządzaniu Uprawnieniami (w Entitlement Management)

10. Czy mogę ograniczyć użytkownikowi dostęp do konkretnej aplikacji?

Tak. Administrator może dodawać lub usuwać uprawnienia dla jednej lub wielu aplikacji na użytkownika

11. Skąd mam wiedzieć, czy skorzystam z licencji inkrementalnej?

W oknie dialogowym pojawi się ostrzeżenie dla użytkownika, gdy ma on zamiar przekroczyć limit określony przez Administratora. Administrator może utworzyć niestandardowy komunikat w celu dostarczenia użytkownikowi instrukcji, co należy zrobić, gdy pojawi się to powiadomienie.

12. Co zrobić po otrzymaniu powiadomienia o użyciu?

Użytkownik może zakończyć sesję aplikacji lub kontynuować korzystanie z aplikacji.  Administrator ma możliwość dostosowania tego powiadomienia w celu odzwierciedlenia polityki organizacji.  Jeśli opcja powiadamiania jest włączona w Usłudze Zarządzania Uprawnieniami, która pozwala użytkownikowi na dalsze korzystanie z aplikacji, Administrator zostanie powiadomiony, jeśli użytkownik zdecyduje się to zrobić.  (W takim przypadku może to skutkować wydaniem licencji terminowej, jeśli korzystanie z aplikacji jest przyrostowe w stosunku do liczby licencji objętych SELECT).

13. Jeśli nie otrzymam powiadomienia o licencji, czy moja organizacja jest nadal odpowiedzialna za korzystanie z aplikacji?

Subskrybenci nadal ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie licencjami zgodnie z warunkami umowy SELECT.  Powiadomienia o alertach licencyjnych pomagają w zarządzaniu licencjami, ale nie mają na celu uzupełnienia odpowiedzialności konta za monitorowanie ich wykorzystania.

14. Co może spowodować, że powiadomienia lub alerty nie będą działać?

Może to być spowodowane pewnymi przyczynami (ale nie są wykluczone):

15. Jaki(e) port(y) należy otworzyć dla usługi Subscription Entitlement Service?

Port 443

16. Czy wiele instancji tego samego produktu może być otwartych jednocześnie na tym samym komputerze bez ponoszenia dodatkowych kosztów?

Tak, usługa uprawnień do subskrypcji (Subscription Entitlement Service) liczy większość wykorzystania produktu według liczby unikalnych komputerów raportowanych w przedziale czasowym, 10 minut (SELECT) lub jednego dnia (ELS/E365). W związku z tym wiele wystąpień tego samego produktu na tym samym urządzeniu, które są używane jednocześnie, będzie liczone jako pojedyncze użycie.

17. Czy możemy zainstalować własną usługę uprawnień do subskrypcji (Subscription Entitlement Service) jako serwer wdrożony/lokalny?

Nie, Usługa uprawnień do subskrypcji nie może być zainstalowana jako serwer wdrożony, jest to tylko serwer hostowany przez firmę Bentley.

 

Inne źródła językowe

Angielski