Zrozumienie przepływu pracy usługi uprawnień do subskrypcji (SES)


Jaki jest cel tej informacji?

Usługa uprawnień do subskrypcji (Subscription Entitlement Service, w skrócie SES) to najnowszy system licencjonowania firmy Bentley, który zastępuje starszą aplikację SELECTserver, a która jest wycofywana. Coraz częściej administratorzy szukają opcji kontrolowania którzy użytkownicy mają dostęp do aplikacji, zwiększając bezpieczeństwo w celu ochrony tego, co posiada organizacja, a także włączając licencje wieczyste lub okresowe w zależności od potrzeb biznesowych każdej organizacji. Ten dokument przedstawia pięć kroków do zakończenia tego procesu. Przed kontynuowaniem może być korzystne przejrzenie strony z terminologią.

Co to jest usługa uprawnień do subskrypcji (SES)?

www.youtube.com/watch

Jak zacząć?

www.youtube.com/watch

UWAGA:

Każda organizacja odpowiada za zarządzanie własnymi licencjami. Zrozumienie zarządzania licencjami bezpośrednio wpływa na zużycie i koszty. Wszystkie ustawienia usługi uprawnień do subskrypcji można skonfigurować przed użyciem przez użytkowników.

Proces

  1. Zarejestruj użytkowników i zainstaluj CONNECTION Client
  2. Zainstaluj aplikacje
  3. Skonfiguruj opcje uprawnień:
  4. Logowanie użytkownika
  5. Bądź produktywny!

Krok 1 - Zarejestruj użytkowników i zainstaluj CONNECTION Client

Użytkownicy muszą być zarejestrowani w systemie zarządzania tożsamością (IMS) firmy Bentley, ponieważ SES wymaga logowania użytkownika w celu aktywacji aplikacji. Aplikacje SES muszą wiedzieć, kim jest każdy użytkownik, do jakiej organizacji należy i jakie aplikacje mogą aktywować.

Ukończ proces rejestracji użytkownika, który obejmuje zainstalowanie najnowszego klienta CONNECTION na każdym komputerze stacjonarnym. Więcej informacji: Jak zarejestrować użytkowników?

Krok 2 - Zainstaluj aplikacje

Pobierz i zainstaluj aplikację CONNECT Edition, która korzysta z usługi uprawnień do subskrypcji. Aplikacje firmy Bentley są zgodne z programem Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) i mogą być dystrybuowane przy użyciu innych pakietów zawierających plik msi produktu. Dostępne są 3 opcje instalacji:

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami pobierania oprogramowania: Pobieranie oprogramowania

UWAGA:

Aplikacje komputerowe korzystające z usługi uprawnień do subskrypcji zawierają po pobraniu CONNECTION Client wymaganay do logowania użytkownika.

Krok 3 - Skonfiguruj opcje uprawnień

Administrator może skonfigurować te opcje przed wdrożeniem aplikacji opartych na SES dla każdego użytkownika, kontrolując w ten sposób doświadczenie użytkownika od samego początku.

Opcja 1 - Użytkownicy i grupy

Zapewnia kontrolę nad możliwością włączania aplikacji, w których uprawnienia można ograniczyć na użytkownika lub grupę. Ograniczenia te mogą być dowolnie zmieniane przez Administratora.

Jak skonfigurować uprawnienia użytkowników i grupy?

www.youtube.com/watch

Przykładowe przypadki użycia dla użytkowników i grup:

  1. Mam 10 inżynierów w firmie składającej się z 30 osób, podczas gdy pozostałych 20 użytkowników nie ma powodu, aby korzystać z jakichkolwiek aplikacji firmy Bentley. Mam 10 licencji na te aplikacje, więc jestem objęty licencjami wieczystymi. Aby mieć pewność, że tylko 10 inżynierów korzysta z naszych aplikacji, usunąłem uprawnienia pozostałym 20 użytkownikom. Tych 20 użytkowników jest teraz zablokowanych przed otwieraniem jakichkolwiek aplikacji firmy Bentley, które kontrolują niezamierzone użycie tych produktów.
  2. Mam 3 różne projekty, które mają 5 konkretnych użytkowników przypisanych do każdego projektu, jednak wszystkie 3 grupy muszą korzystać z naszych 10 licencji MicroStation. Mogę utworzyć 3 grupy w Entitlement Management dla każdego projektu, a następnie każdego dnia mogę włączyć uprawnienia MicroStation dla 2 z 3 grup, aby w pełni wykorzystać moje 10 licencji wieczystych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się ze szczegółową dokumentacją nt. zarządzania grupami: Managing Groups

Opcja 2 - Alerty Licencji

Zapewnia alert użycia, który można skonfigurować (dla każdej aplikacji) i który powiadomi zarówno użytkownika aplikacji, jak i administratora o wykorzystaniu dostępnych licencji wieczystych.

Jak skonfigurować alerty licencji?

www.youtube.com/watch

Przykładowe przypadki użycia alertów licencji:

  1. Mam 5 licencji MicroStation i 10 użytkowników, którzy muszą z niego korzystać. Projekt, nad którym pracują, ma bardzo napięty budżet. Dlatego chcę się upewnić, że żaden użytkownik nie korzysta z licencji czasowej. Aby zapewnić elastyczność korzystania z alertów, mogę ustawić wartość alertu na 1. W takim przypadku będę powiadamiany za każdym razem, gdy uprawnienie ma zostać wykorzystane. Mogę wtedy określić, czy ten użytkownik powinien korzystać z aplikacji. Jednak jedynym sposobem zapewnienia, że ​​używana jest tylko licencja wieczysta, jest zezwolenie na dostęp 5 określonym użytkownikom przy jednoczesnym odebraniu uprawnień 5 innym użytkownikom. Jest to możliwe dzięki Użytkownikom i Grupom.
  2. Mam 20 licencji MicroStation dla 25 użytkowników. Ci użytkownicy pracują na różne zmiany, kiedy administrator może nie zawsze być dostępny, dlatego nie mogę stale monitorować wykorzystania. Kiedy jestem dostępny, chcę otrzymywać powiadomienia tylko wtedy, gdy użytkownik zamierza wykorzystać więcej licencji wieczystych niż posiadamy, co powoduje uruchomienie licencji terminowej. Mogę ustawić wartość alertu dla liczby uprawnień na umowie, aby wszystkie licencje były dostępne w razie potrzeby. Zdaję sobie sprawę, że może to skutkować licencją terminową i mam budżet w moim projekcie na pokrycie tego kosztu. Ukończenie projektu bez opóźnień ma kluczowe znaczenie.
  3. Mam 10 licencji MicroStation. Dwóch użytkowników jest offline i ma wyewidencjonowaną (zarezerwowaną) licencję, ale nadal jest 20 użytkowników, którzy potrzebują licencji. Mogę ustawić wartość alertu na 9, ponieważ wyewidencjonowane licencje wliczają się do puli użytkowania.

UWAGI:

Wszystkie te firmy miały włączoną opcję użycia offline, co oznacza, że użytkownicy są zalogowani, aby rejestrować bieżące użycie. Nawet jeśli użytkownikowi zostanie wyświetlony alert, może on zdecydować o zignorowaniu komunikatu i kontynuowaniu. Należy zdefiniować i zakomunikować zasady organizacyjne.

Jeśli opcja Użycie offline jest wyłączona, logowanie użytkownika jest wymagane tylko raz na 7 dni, dlatego dane o użytkowaniu mogą być nieaktualne. Może to doprowadzić do użycia licencji terminowej. Obowiązkiem Administratora jest zrozumienie potencjalnego wpływu tej opcji na koszty i odpowiednie jej skonfigurowanie. Domyślnie ta opcja jest włączona.

Firma Bentley pozostaje zaangażowana w zapewnianie dostępu na żądanie do aplikacji niezależnie od dostępnych uprawnień. Niektóre organizacje chcą, aby ich użytkownicy korzystali tylko z licencji wieczystych. Ustawienie alertu można ustawić na dowolną wartość, od 1 do rzeczywistej wartości uprawnień zgodnie z umową, dając w ten sposób opcje dla Administratora. Po wyzwoleniu alertu można podjąć decyzję biznesową dotyczącą dalszego postępowania, zezwalając użytkownikowi na włączenie licencji czasowej lub anulując aktywację.

Ważne jest, aby ustalić odpowiedni stosunek liczby użytkowników do liczby licencji w celu zarządzania wykorzystaniem licencji wieczystych. Jeśli masz tylko 5 licencji MicroStation dla 60 użytkowników, ciągłe przydzielanie licencji wieczystych oraz unikanie licencji terminowych podczas tworzenia wydajnego środowiska będzie dla administratora dużym obciążeniem.

Ponadto alerty działają tylko w przypadku użytkowników korzystających z aplikacji opartych na SES. W mieszanym środowisku aplikacji aplikacje nieoparte na SES nie będą miały zastosowania do ustawień alertów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się ze szczegółową dokumentacją konfiguracji alertów: License Alerting

Opcja 3 - Rezerwowanie licencji

Zapewnia licencję offline. Chociaż wielu użytkowników ma dostęp do Internetu, istnieją organizacje, które ograniczają dostęp ze względu na bezpieczeństwo i prywatność, przepisy rządowe, zdalne lokalizacje lub inne czynniki. Administrator może wyewidencjonować (zarezerwować) licencję dla pojedynczego użytkownika lub grupy użytkowników.

Jak wyewidencjonować licencję?

www.youtube.com/watch

UWAGA:

Podstawowy tryb usługi Subscription Entitlement Service wymaga połączenia z Internetem w celu zalogowania użytkownika. Jeśli wyewidencjonowana licencja nie jest używana, raz na 7 dni to połączenie musi zostać nawiązane, ponieważ token uwierzytelniający dla CONNECTION Client wygaśnie ze względów bezpieczeństwa.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z dokumentami pomocy dla pojedynczego wyewidencjonowania licencji i zbiorczego wyewidencjonowania licencji.

Krok 4 - Logowanie użytkownika

Po zainstalowaniu aplikacji Subscription Entitlement Service użytkownicy mogą logować się przy użyciu adresu e-mail użytego podczas rejestracji wraz z utworzonym hasłem. Jeśli organizacja jest federacyjna, każdy użytkownik zaloguje się automatycznie przy użyciu poświadczeń domeny.

UWAGA:

Jeśli nie można aktywować aplikacji poprzez logowanie CONNECTION Client, do aktywacji aplikacji można użyć narzędzia Bentley Licensing Tool. Więcej informacji: Jak aktywować produkty w ramach usługi SES

Krok 5 - Bądź produktywny!

Korzystaj z aplikacji firmy Bentley. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonalności Twojej aplikacji, skontaktuj się z tą grupą wsparcia, tak jak w przypadku każdej innej wersji produktu firmy Bentley.

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych związanych z tym procesem można zadawać pytania na Forum Społeczności lub zgłosić zgłoszenie serwisowe.

Inne źródła językowe

English