Jak obliczane jest użycie?


Wykorzystanie jest określane przez zliczenie całkowitej liczby unikalnych komputerów, które uzyskują dostęp do aplikacji w ciągu każdego 10-minutowego interwału w ciągu dnia. Najwyższa liczba komputerów uzyskujących dostęp do aplikacji w dowolnym 10-minutowym interwale w ciągu kwartału to wykorzystanie szczytowe. Interwały są oparte na strefie czasowej GMT.

Pierwszy częściowy interwał użytkowania oprogramowania nie jest liczony. Jak pokazano w poniższym przykładzie, liczenie rozpoczyna się w drugim interwale. Liczony jest każdy następny interwał, w którym urządzenie używa oprogramowania.

W powyższym przykładzie trzy maszyny uzyskują dostęp do aplikacji firmy Bentley. Widzimy, że użycie występuje w tym samym czasie na wszystkich trzech komputerach w interwale Nr 4. Gdyby ta godzina była reprezentatywna dla ogólnego wykorzystania maszyn w miesiącu, "szczytowym wykorzystaniem" byłyby trzy maszyny, zakładając, że maszyny uzyskują dostęp do tej samej aplikacji (licencji).

W powyższym przykładzie:

UWAGA:

Jeśli produkt był używany (rozpoczęty i zakończony) tylko w jednym interwale, np. między 9:12 a 9:16, raporty użytkowania nie będą wyświetlać żadnego użycia, ponieważ pierwszy interwał użytkowania zostanie usunięty.

Pobrane licencje (check out) rejestrują korzystanie z aplikacji przez 24 godziny na dobę, aż do momentu zaewidencjonowania licencji (check in). Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania licencji, zobacz: Rezerwowanie licencji (checkouts) - pobieranie (check out) i zwracanie (check in)

W przypadku użytkowników SELECT lub Open Access korzystających z wdrożonego serwera licencyjnego (deployed), dzienne wykorzystanie jest rejestrowane w odstępach godzinnych - według godziny kalendarzowej, np. 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59 itd.

Najczęstsze pytania

Na które programy ma wpływ ta metoda obliczania?

Ta metoda obliczania jest teraz używana dla wszystkich licencji czasowych SELECT i Cloud Service Subscription (CSS). Wykorzystanie subskrypcji Enterprise License (ELS) jest obliczane według dnia kalendarzowego.

Jak mogę skorzystać z 10-minutowych interwałów?

Aby skorzystać z 10-minutowego interwału, organizacje muszą korzystać z Usługi uprawnień do subskrypcji (Subscription Entitlement Service) lub hostowanego serwera SELECTserver. Organizacje korzystające z lokalnie wdrożonego serwera SELECT będą miały maksymalne wykorzystanie określone przez przedział godzin kalendarzowych.

Jak rejestrowane jest użycie starszych produktów?

Starsze aplikacje, które zostały zastąpione/skonsolidowane z nowszymi aplikacjami (zawierającymi funkcje starszych aplikacji, które zastępują), rejestrują użycie jako odpowiadające im aplikacje zastępcze.

Czy na jednym komputerze mogę równocześnie używać więcej licencji niż posiadam?

Równoczesne użycie na tym samym komputerze zarówno wielu instancji jak i różnych wersji posiadanej licencji zarejestruje użycie tylko jednej licencji - dotyczy licencji typu hostowanej (Hosted) i SES, ale nie wdrożonej (Deployed).

Zobacz także

Product Consolidations

W jaki sposób rejestrowane jest zdalne użytkowanie

Rezerwowanie licencji (checkouts) - pobieranie (check out) i zwracanie (check in)

Inne źródła językowe

English