Nie można dodać użytkowników - domena e-mail oczekuje na własność


Problem


Błąd "Nie można dodać użytkownika, ponieważ domena e-mail oczekuje na własność organizacji" podczas rejestracji użytkownika w usłudze User Management.

Wyjaśnienie


Konta mają możliwość zgłaszania domen. Odbywa się to, aby nowi użytkownicy byli prawidłowo powiązani ze swoim kontem podczas samodzielnej rejestracji (w przeciwieństwie do dodania do konta przez administratora) na stronie internetowej Bentley.

UWAGA:


Nie można zgłaszać domen generycznych (@aol.com, @gmail.com itp.).

W ramach procesu zgłaszania domeny administrator otrzymuje wiadomość e-mail, na którą musi odpowiedzieć, aby zakończyć proces. Wiadomość jest wynikiem braku odpowiedzi administratora na wiadomość e-mail, aby zakończyć proces.

Rozwiązanie


Administrator musi albo odpowiedzieć na wiadomość e-mail, aby zakończyć proces zgłaszania domeny, albo wrócić do zarządzania użytkownikami i anulować zgłoszenie domeny, zanim do konta będzie można dodać jakichkolwiek użytkowników