Fulfillment dokument


K čemu slouží tyto informace?

Když organizace podepíše smlouvu se společností Bentley, je jí zaslán Fulfillment dokument, který obsahuje:

Fulfillment dokument je odeslán při každém nákupu softwaru Bentley, bez ohledu na to, zda jste nový uživatel společnosti Bentley nebo stávající uživatel, který přidává produkt do svého účtu.

Je odeslána kontaktní osobě tzv. Fulfillment contact, což je primární kontaktní osoba, která je odpovědná za nákup ve vaší organizaci. Kontakt pro plnění je přiřazen během procesu uzavírání smlouvy a každá Organizace má alespoň jednoho přiřazeného. Větší Organizace mohou mít více kontaktů Fulfillment. Kromě toho může Organizace tyto kontakty spravovat sama prostřednictvím procesu využívajícího správu uživatelů. Před srpnem 2020 bylo nutné pro přidání/odebrání kontaktů Fulfillment podat společnosti Bentley žádost o službu.

Původní článek v anglickém jazyce

English