Jak najdu svého správce?


Jaký je účel těchto informací?

Někteří uživatelé nemusí vědět, kdo je přiřazen jako správce jejich účtu. Správce účtu je zodpovědný za přidávání rolí a udělování oprávnění pro jednotlivé uživatele. Bez oprávnění Správce účtu nemusí být možné pokračovat nebo získat přístup k něčemu, co potřebujete.

Přejděte do CONNECT Center.
V rozevírací nabídce v horní části označené "Co byste dnes chtěli udělat?" vyberte možnost "Najít mého správce".
Na zobrazené stránce profilu IMS sjeďte dolů a rozbalte část s názvem "Správci účtů".

Původní článek v anglickém jazyce

English