Ogłoszenie i często zadawane pytania dotyczące produktów innych niż SELECT


Spis treści

Wprowadzenie

Drodzy Użytkownicy,

Chcieliśmy poinformować o nadchodzącej zmianie sposobu rejestrowania maszyn w celu korzystania z rozwiązań firmy Bentley, gdy nie masz aktywnej subskrypcji SELECT.

Organizacje bez subskrypcji nie będą już mogły łączyć swoich licencji wieczystych na różnych komputerach. W przeszłości organizacje te były upoważnione tylko do używania licencji na węzły (node-lock). Licencje te były następnie zarządzane za pomocą pliku licencji, który był dystrybuowany do organizacji i mógł być importowany na fizyczne maszyny, na których miałoby być uruchomione oprogramowanie firmy Bentley.

W nadchodzących tygodniach ten mechanizm blokowania węzłów ulegnie zmianie. Zamiast pliku licencji w usłudze Subscription Entitlement Service (SES) będzie przechowywana lista ważnych komputerów, które mogą korzystać z licencji produktu. Zapewni to wygodniejszy sposób zarządzania maszynami przy użyciu licencji organizacji i nadal będzie przestrzegać zasad licencjonowania dla kont innych niż SELECT.

Polityka licencyjna firmy Bentley Systems dotycząca kont innych niż SELECT

Licencjonowanie zbiorcze jest uprawnieniem licencyjnym współdzielonym dla wielu maszyn i stanowi wyłącznie korzyść programu SELECT firmy Bentley. W przypadku braku subskrypcji SELECT licencja wieczysta przyznaje uprawnienie do używania produktu tylko jednemu użytkownikowi na pojedynczym komputerze. Co więcej, ponowne przypisanie lub przeniesienie licencji wieczystych dla użytkowników, którzy nie są subskrybentami programu SELECT, ma na celu dostosowanie do sytuacji, w których użytkownik wymienił swój komputer. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących licencji wieczystych można znaleźć w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego dołączonej do pobrania produktu.

Aby zapewnić większą przejrzystość tej zmiany, przygotowaliśmy ten dokument z często zadawanymi pytaniami (FAQ). Jeśli masz jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w tym miejscu, możesz przesłać zgłoszenie dotyczące licencjonowania i administrowania użytkownikami.

UWAGA:

Aby skierować te pytania do najbardziej odpowiedniego zespołu, wybierz:

Czy muszę się tym martwić, jeśli mam abonament?

Nie. Dotyczy to tylko kont, które posiadają licencje na jeden lub więcej produktów i nie mają subskrypcji SELECT.

Jak będzie działać ten nowy mechanizm?

Po otrzymaniu wniosków o uprawnienia produktu SES sprawdzi, czy komputer znajduje się na liście komputerów zarejestrowanych dla produktu. Zarejestrowane maszyny będą mogły kontynuować aktywację produktu. Jeśli maszyny nie ma na liście, SES sprawdza, czy istnieją jakieś wolne licencje, które można przypisać do maszyny. Jeśli tak, administrator Twojej organizacji doda komputer do listy.

Po zarejestrowaniu maszyny rejestracja ta będzie zablokowana do końca kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiła rejestracja. Jeśli np. maszyna zostanie zarejestrowana w lutym, rejestracja maszyny pozostanie zablokowana do końca marca. Pierwszego dnia nowego kwartału rejestracja zostanie odblokowana – dotychczasowe przypisanie pozostanie w mocy i maszyna będzie nadal zarejestrowana, ale administrator będzie mógł ją usunąć i zarejestrować nową maszynę, czyli przepisać licencję na inny komputer. Ta nowa rejestracja pozostanie zablokowana do końca kwartału, w którym nastąpi jej rejestracja.

UWAGA: Maszyny, których nie ma na liście, nie będą miały dostępu do produktu.

Jak mogę zarządzać listą zarejestrowanych maszyn?

Administratorzy organizacji będą mogli zarządzać listą komputerów za pośrednictwem portalu zarządzania uprawnieniami (Entitlement/License Management). Jeśli istnieją jakieś wolne licencje, administrator może dodać komputery, które powinny mieć dostęp do produktu.

UWAGA:

Zarejestrowane komputery zostaną zablokowane na czas trwania bieżącego kwartału kalendarzowego, w którym zostały zarejestrowane. Na początku następnego kwartału wpis zostanie odblokowany, a administratorzy będą mogli usunąć komputery z listy, aby można przypisać kolejną maszynę .

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu listą zarejestrowanych komputerów, zobacz: Rejestracja maszyny dla kont innych niż SELECT

Czy dotyczy to tylko wersji produktów z licencją SES?

Nie. Ten nowy mechanizm blokowania węzłów będzie miał zastosowanie do wersji produktów licencjonowanych przez SELECTserver i przez SES.

Czy muszę coś zrobić przed włączeniem tej funkcji?

Jeśli produkt jest zainstalowany na większej liczbie komputerów niż liczba posiadanych licencji, zaleca się zarejestrowanie komputerów, które powinny mieć możliwość korzystania z produktu przed włączeniem nowego mechanizmu blokowania węzłów. W przeciwnym razie lista zarejestrowanych komputerów będzie ustawiana w miarę napływania żądań — na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" — dopóki wszystkie licencje nie zostaną przypisane. Lista ta zostanie następnie zablokowana do końca bieżącego kwartału kalendarzowego.

Czy użytkownicy będą musieli być zalogowani, aby korzystać ze swoich produktów?

Tak. Użytkownicy wersji produktów z licencją SES będą musieli zalogować się do CONNECTION Client, aby uzyskać uprawnienia do produktu.

Jak mogę przejść do rejestracji moich maszyn?

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji maszyn.

Zobacz także

Rejestracja maszyny dla kont innych niż SELECT

Inne źródła językowe

English